Adresa:
Gračanski ribnjak 20,
10000 Zagreb, Hrvatska


Osoba za kontakt:
Rudolf Banić

Tel. 01 4645 887
Mob. 091 5465 565


e-mail:
gracanskimelin@yahoo.com